ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ της EUROHUB PHARMA LOGISTICS

Η εταιρεία μας έχοντας πελατοκεντρική προσέγγιση (customer orientation) και κεντρική πολιτική τον απόλυτο σεβασμό στον πελάτη στοχεύει να προσφέρει πάντα υπηρεσίες υψηλής και σταθερής ποιότητας. Η υψηλή και σταθερή αυτή ποιότητα διασφαλίζεται :

Από το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει, να προγραμματίζει και να υλοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία 

Από τους προμηθευτές μας σε υλικά, εξοπλισμό, τεχνολογικές υποδομές και υπηρεσίες.

Από την υψηλή ποιότητα και καταξίωση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία.

Για να εξασφαλίσει τη συστηματική τήρηση όλων αυτών, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και παράλληλα εφαρμόζει την Υπουργική Απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με πεδίο Πιστοποίησης την Αποθήκευση και Διανομή Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων για λογαριασμό τρίτων.  Η εταιρεία είναι αποφασισμένη να υποστηρίζει συνεχώς την απαρέγκλιτη εφαρμογή τους και τη συνεχή τους εξέλιξη, διαθέτοντας όλους τους απαιτούμενους πόρους. Επίσης, η Διοίκηση δεσμεύεται για την τήρηση όλων των νομοθετικών και λοιπών άλλων κανονιστικών απαιτήσεων που αφορούν τις υπηρεσίες της.

Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους Ποιότητας που αποβλέπουν στην:

Βελτίωση των προσφερόμενων προς τους πελάτες υπηρεσιών της

Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών της

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας συνεισφέρει στην επίτευξη του κυρίως στρατηγικού στόχου ανάπτυξης της εταιρείας, που είναι η διαρκής μεγέθυνση του κύκλου για ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα των υπηρεσιών αποθήκευσης φαρμακευτικών εμπορευμάτων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και επικόλλησης ταινιών γνησιότητας ΕΟΦ.

Για την

εταιρεία EuroHub PHARMA LOGISTICS

Aλέξης Μπαλτούμας

Γενικός Διευθυντής