Πιστοποίηση αποθήκευσης και διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων για λογαριασμό τρίτων

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η TUV NORD ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και η εταιρεία μας απέκτησε την πιστοποίηση αποθήκευσης και διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων για λογαριασμό τρίτων.