ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων " Άδεια Χονδρικής Πώλησης Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση " 

 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων "Άδεια Επικόλλησης Ταινίας Γνησιότητας σε Φαρμακευτικά Προϊόντα'' 

 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων '' Πιστοποίηση Ορθής Πρακτικής Διανομής Φαρμάκων'' - Κερατέα (.pdf form)
  Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων '' Πιστοποίηση Ορθής Πρακτικής Διανομής Φαρμάκων'' - Μαρκόπουλο (.pdf form)

 • EN ISO 9001: 2015
  Αποθήκευση και Μεταφορά Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση, Προϊόντων Ψυγείου, Προϊόντων Ειδικών Απαιτήσεων (Ναρκωτικά, Ψυχοτρόπα), Ιατροτεχνολογικών, Καλλυντικών Προϊόντων & Συμπληρωμάτων Διατροφής για Ιατρική Χρήση. Επικόλληση Ταινίας Γνησιότητας Φαρμακευτικών Προϊόντων. (pdf form )

 • ISO 13485:2016 
  Αποθήκευση και Διανομή Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων για Λογαριασμό Τρίτων (3PL) (pdf form)

 • Εγγεγραμμένη στην βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων (Eudra GMDP):
  Χονδρική Πώληση Φαρμακευτικών Προϊόντων (WDA) - Κερατέα (.pdf form)
  Ορθή Πρακτική Διανομής Φαρμακευτικών Προϊόντων (GDP) - Κερατέα (.pdf form)
  Χονδρική Πώληση Φαρμακευτικών Προϊόντων (WDA) - Μαρκόπουλο (.pdf form)
  Ορθή Πρακτική Διανομής Φαρμακευτικών Προϊόντων (GDP) - Μαρκόπουλο (.pdf form)