ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων " Άδεια Χονδρικής Πώλησης Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση " 

 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων "Άδεια Επικόλλησης Ταινίας Γνησιότητας σε Φαρμακευτικά Προϊόντα'' 

 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων '' Πιστοποίηση Ορθής Πρακτικής Διανομής Φαρμάκων'' (.pdf form)

 • EN ISO 9001: 2015
  Αποθήκευση και Διανομή για Λογαριασμό Τρίτων, Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης, Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Καλλυντικών Προϊόντων και Συμπληρωμάτων Διατροφής, Επικόλληση Ταινίας Γνησιότητας Φαρμακευτικών Προϊόντων για Λογαριασμό Τρίτων (.pdf)

 • Υπουργική Απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
  Αποθήκευση και Διανομή Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων για Λογαριασμό Τρίτων (3PL) (.pdf form)

 • Εγγεγραμμένη στην βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων (Eudra GMDP)
  Χονδρική Πώληση Φαρμακευτικών Προϊόντων (WDA) (.pdf form)
  Ορθή Πρακτική Διανομής Φαρμακευτικών Προϊόντων (GDP) (.pdf form)