Η Φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2018

Αντικείμενό της μελέτης είναι η καταγραφή και η ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί στο χώρο του φαρμάκου, δίνοντας βαρύτητα στις παραμέτρους που επηρεάζουν τη λειτουργία και τη δομή του κλάδου. 

πηγή: www.iobe.gr

κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.